Protexanites (Protexanites) bourgeoisianus Peroniceras (Peroniceras) westphalicum

Protexanites (Protexanites) bourgeoisianus
Loir-Et-Cher - France
Coniacien sup.
Diamètre = 14,2 cm (5.59")

Peroniceras (Peroniceras) westphalicum
Loir-Et-Cher - France
Coniacien moy.
Diamètre = 26,5 cm (10.43")

Index

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z