1. Ebrayiceras
  [Morphoceras (Ebrayiceras) pseudoanceps (m)]
 2. Elatmites
  [Indosphinctes (Elatmites) sp. (m)]
 3. Epihoplites
  [Epihoplites (Epihoplites) gibbosus]
 4. Epihoplites
  [Epihoplites (Epihoplites) trifidus]
 5. Erymnoceras
  [Erymnoceras (Erymnoceras) baylei (m)]
 6. Erymnoceras
  [Erymnoceras (Erymnoceras) cf. baylei (?m)]
 7. Erymnoceras
  [Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum]
 8. Erymnoceras
  [Erymnoceras (Erymnoceras) coronatum]
 9. Erymnoceras
  [Erymnoceras (Erymnoceras) leuthardi]
 10. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (Eubostrychoceras) japonicum]
 11. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (Eubostrychoceras) otsukai]
 12. Eubostrychoceras
  [Eubostrychoceras (Eubostrychoceras) otsukai morphe boulei]
 13. Eubrancoceras
  [Brancoceras (Eubrancoceras) aegoceratoides]
 14. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) adicra (M)]
 15. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) cf. adicra]
 16. Euhoploceras
  [Sonninia (Euhoploceras) marginata morphe dominans (M)]